Onze vereniging

Bestuur en commissies
Het bestuur van Popkoor Pokomotions bestaat tot de volgende ALV uit 2 koorleden:

Dionne Carree 
Marian Piersma

Daarnaast draagt een groot aantal van onze leden zijn of haar steentje bij in één of meerdere commissies, zoals de repertoirecommissie, de PR-commissie en de kledingcommissie. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats.

Contributie
De contributie bij Popkoor Pokomotions bedraagt €60,- per kwartaal. Betaling wordt jaarlijks of per kwartaal geïncasseerd via automatische incasso of factuur.