Onze vereniging

Bestuur en commissies
Het bestuur van Popkoor Pokomotions bestaat uit de volgende koorleden:

Marion Snijder (voorzitter) 
Marjan Overdijk (penningmeester)
Paula de Jong (secretaris)
Marian Zellenrath (secretaris)
Margo Speksnijder (algemeen lid)

Daarnaast draagt een groot aantal van onze leden zijn of haar steentje bij in één of meerdere commissies, zoals de repertoirecommissie, de PR-commissie en de kledingcommissie. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats.

Contributie
De contributie bij Popkoor Pokomotions bedraagt €60,- per kwartaal. Betaling wordt jaarlijks of per kwartaal geïncasseerd via automatische incasso of factuur.